Пропусни зареждане
Меню

0

0.00лв.

 • Начало
 • Политика за поверителност

Политика за поверителност

Какви лични данни събираме и защо го правим:

1.1. Петрол ДМ събира лични данни и специална информация (ЕГН) от клиентските профили на своята Интернет страница, но само с доброволното съгласие на Потребителя или Клиента за следните цели:

 • 1.1.1. Потвърждение, доставка и фактуриране на направена поръчка;
 • 1.1.2. Отказване на поръчки и други проблеми от всякакъв характер, свързани с поръчка или договор за закупени продукти или услуги;
 • 1.1.3. Осигуряване на достъп до услуги;
 • 1.1.4. Изпращане на Брошури и/или Известия само по електронен път;
 • 1.1.5. Контактуване с Потребител или Клиент с неговото доброволно съгласие;
 • 1.1.6. Контактуване свързано с oбслужване на клиенти и/или статистически цели;

1.2. Петрол ДМ може без съгласието на Клиента или Потребителя да събира други данни (IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система, включително и други параметри), предоставени от уеб-браузъра, чрез който е осъществен достъпът на Интернет страницата и могат да бъдат използвани от Петрол ДМ за подобряване на Услугите, предоставяни на Клиентите и Членовете или със статистически цели; освен в случаите когато се нарушават разпоредбите на Документа, ако действията на Потребителя/Клиента са в ущърб на интересите или нанасят каквито и да било вреди на Петрол М и/или на трети лица.

1.3. Клиентът има право да се противопостави на събирането на лична информация и да изиска нейното изтриване, като по този начин той/тя оттегля съгласието си по отношение на Документа и се отказва от всякакви права, описани в него, без по-нататъшно задължение от всяка страна към другата и/или без която и да от страните да отговаря за каквито и да било нанесени вреди към другата , но само при спазване на разпоредбата на чл. 2.8.

1.4. За да упражни правата си съгласно чл. 6.3, Клиентът или Потребителят се свързва с Петрол ДМ посредством възможностите за контакт, описани на Интернет страницата по това време.

1.5. Използвайки шаблоните на Интернет страницата, Клиентът или Потребителят има право да промени първоначално предоставените от него данни, за да декларира промяна, ако такава е извършена.

1.6. Дейностите по управлението на поверителност на Петрол ДМ се основава само на информация, която е доброволно предоставена от Клиент или Потребител само на Интернет страницата. Петрол ДМ не е отговорна за дейности по управление на поверителност, практикувани и прилагани от трети лица, които могат да бъдат достигнати чрез всякакви интернет връзки извън Интернет страницата.

1.7. Петрол ДМ се задължава да използва събраните данни само в съответствие с упоменатите цели и да не поверява, продава, дава под наем, лицензира, прехвърля и др. своята база данни съдържаща лична и специална информация за Потребителя/Клиента на трети лица, които не са обвързани с постигането на упоменатите цели, освен в случаите, когато прехвърлянето /достъпът/ преглеждането/друго е изискано от оторизирани органи в случаите, предвидени от императивни норми на правото в сила в момента на настъпването на събитието.

1.8. Петрол ДМ гарантира, че личните данни на Потребителя, събрани чрез формата за контакт, ще бъдат използвани само докато проблемът, към който се отнася комуникацията, е решен, след което личните данни ще останат само като статистическа информация.

1.9. Петрол ДМ не е отговорно за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни съдържаща лична информация.

Забрана за злоупотреба с лични данни

1. Петрол ДМ не изисква от своите Клиенти или Потребители чрез никакви комуникационни средства (e-mail /телефон/SMS/други) конфиденциална информация, банкови сметки/данни за банкови карти или персонални пароли.

2. Изключение на чл.1. са само корпоративни клиенти, с цел Петрол ДМ да узнае номера на сметката, респективно банката, в която Клиентът има сметка, като данните бъдат използвани за издаване на фактури за поръчки.

3. Клиентът/Потребителят (само и изключително) носи пълната отговорност за споделяне на конфиденциална информация с трети лица.

4. Петрол ДМ не поема каквато и да било отговорност, в случай че Потребител/Клиент бъде подведен от трети лица, които се представят за представители на интересите на Петрол ДМ.

5. Клиентът или Потребителят се задължава да информира Петрол ДМ при наличието на такива опити, използвайки наличните форми за контакт.

6. Петрол ДМ си запазва правото да разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронната търговия. Всеки Потребител/Клиент, който изрично е предоставил e-mail адрес на Интернет страницата, може да избере дезактивирането на клиентския профил, съответстващ на този e-mail адрес.

7. Контактите, осъществени от страна на Петрол ДМ чрез средства за дистанционна комуникация (например e-mail) съдържат пълна и последователна информация за изпращача и връзки към него в момента на изпращането.

8. Следните цели, постигнати или не, ще бъдат считани за опит за заблуда на Интернет страницата/съдържанието и/или Петрол ДМ и ще бъдат предприети съответните правни мерки срещу този или тези, които се опитват или са постигнали следните цел(и):

 • 8.8.1. достъп до какъвто и да било вид данни за друг Потребител/Клиент използвайки Профил или друг метод;
 • 8.8.2. промяна или друга модификация на съдържанието на Интернет страницата или съдържание, изпратено по всякакъв начин от Петрол ДМ към неговите Потребители/Клиенти;
 • 8.8.3. повлияване на работата на сървъра/сървърите на интернет страницата;
 • 8.8.4. достъп или споделяне с трети лица, които нямат надлежно получено право на съдържание, изпратено по какъвто и да било начин от Петрол М към Потребители или Клиенти, когато получилият съдържанието не е легитимният му получател.