Пропусни зареждане
Меню

0

0.00лв.

Engine oil basic knowledge нивото на маслото в двигателя

Маслото в двигателя е като кръвта в човешкия организъм. То изпълнява изключително важна функция и без него двигателят не е в състояние да работи правилно. Не е препоръчително да се сипва прекалено голямо количество масло. Прекалено малкото количество масло може да доведе до авария. Колко масло трябва да се сипва в двигателя? Колко голяма е ролята му за превозното средство и подлежи ли на износване?

Колко важно е маслото в двигателя?
Както казахме в увода, маслото играе много важна роля при работата на двигателя, така че смазочната система може да се сравни с кръвоносната система на човека. Правилната й работа е гаранция за дълготрайност. Немарливото отношение може да доведе до неприятни последици. Изхабено, старо или лошо качество масло може да доведе до повреда на системата. От своя страна недостатъчното или свръхколичеството на масло със сигурност ще причини авария на двигателя. Най-често водеща до скъп ремонт, а в някои случаи до цялостно унищожаване на задвижващата система.

Маслото в двигателя, въпреки повсеместното мнение, изпълнява много функции. Разбира се, основната е за смазване на двигателя. То свежда до минимум триенето между всички работни елементи, т.е. бутала, клапани, мотовилки и т.н. Освен това маслото има и охлаждащи свойства. Липсата на масло не само води до по-голямо триене между частите, но (именно в резултат на триенето) и до повишаване на температурата на цялата система. Понякога е достатъчно да има недостиг на масло (дори не и изцяло липсата му) и високата температура и триенето да доведат до непоправими повреди. Триещите се една в друга части се повреждат безвъзвратно. Техният ремонт е невъзможен и единственият изход става цялостна подмяна на повредените елементи.

Поради описаните по-горе причини се препоръчва редовна смяна на маслото и системна проверка на неговото състояние. Наистина някои хора разчитат на това, че съответната сигнализация на автомобила сама ще се включи при опасно ниво на маслото в двигателя, но много по-добро решение е човек сам да се погрижи за това. Без значение е дали става дума за луксозна лимузина, или за компактна градска кола – това трябва да бъде задължение на всеки шофьор. Добре, а как да проверим нивото на маслото в двигателя?

Нивото на маслото в двигателя – как да го проверим?
Процедурата по проверка на нивото на маслото се изучава от повечето млади шофьори по време на курсовете за придобиване на шофьорска книжка, но не всеки помни отделните стъпки. А трябва да се отбележи, че всяка от тях е важна.

Най-напред паркираме колата на равно място. Всеки наклон, например наклонът на входа на гаража или наклонът на каросерията по време на престой с две колела, повдигнати на тротоара, може да се отрази на резултата. Трябва да помним, че маслото се проверява задължително на студен двигател, например двадесетина минути след неговото изгасване. Проверката на нивото на маслото при горещ двигател може да бъде опасно. Трябва да се почака цялото масло да се стече в картера.

Следваща стъпка е да се измъкне мярката (пръчка за измерване на нивото на маслото или масломерна щека) и да се изтрие хубаво с парцалче или гъба, премахвайки от нея маслото. След това пъхаме обратно пръчката в същия отвор и отново внимателно я измъкваме, проверявайки до какво ниво стига следата от масло. На мярката ще забележим две чертички, които показват границите на маслото – най-добре е, ако нивото стига горе-долу до средата на разстоянието между тях. Какво става, ако нивото доближава или преминава някоя от линиите?

Твърде много, твърде малко – какво означава това?
Engine oil too much-too less Както вече казахме, и твърде голямото, и твърде малкото количество масло влияе зле на работата и дълготрайността на двигателя. Ако нивото на маслото е по-ниско от долната гранична черта на пръчката, може да се случи така че автомобилът да „глътне“ голямо количество въздух, което ще доведе до работа без смазка. Ако маслото е малко и двигателят работи по-дълго време при такива условия, може да се стигне до повреда на отделни елементи, а в някои случаи и до прегряване и износване на двигателя. Твърде многото масло влия негативно на състоянието на уплътненията – след загряване маслото увеличава обема си и оказва напрежение върху всички уплътняващи елементи. По-голямото количество ще доведе и до по-голям разход. Естествено, недостатъчното количество може да се коригира чрез доливане, което е много по-лесно, отколкото изтеглянето на излишното количество.
Количеството масло в двигателя – колко трябва да бъде сипано?
За съжаление, няма еднно предписание относно показанията масломерната щека. В по-големите двигатели разликата между двата белега може да е над един литър, а в по-маките двигатели под един литър. Най-често тази разлика е един литър, но подробностите относно съответната система ще намерим в инструкцията за експлоатация.

Винаги трябва да се налива маслото на порции, а след това да се долива постепенно, за да се постигне оптималното ниво, т.е. горе-долу на средата между двете чертички на мярката. Много експерти твърдят, че нивото на маслото трябва да бъде различно през зимата и през лятото. Т.е. през зимата нивото на маслото трябва да достига до една трета от разстоянието между чертичките. При тези условия двигателят малко по-бързо ще загрее до работна температура. През лятото пък трябва да се долива малко повече масло – горе-долу до две трети от разстоянието между чертичките. Двигателят ще бъде по-добре охлаждан дори в най-горещите дни. Но трябва да се внимава да не стане твърде много масло. Тогава ще се наложи да бъде изтегляно, а в гаражни условия това не винаги е възможно.

Колко често да се проверява и долива маслото?
Може да се отговори лаконично: когато има нужда. Ако пътуваме много и често, проверката на нивото на маслото през няколко дни няма да бъде свръх честа. Ако забелязваме петна под автомобила, тази дейност трябва да се извършва ежедневно и незабавно да се обърнем към механик, за да отстрани теча. Ако подозираме, че колата „гълта масло“, също трябва да се проверява нивото му по-често, а в случай на нужда – да се долива.

Няма рецепта относно доливането на масло, когато това се прави съгласно нуждите, за да се постигне съответното ниво между двете чертички. Но трябва да помним, че не можем да доливаме безкрайно – да не забравяме за периодичната смяна на цялото масло в двигателя!

Двигателят „гълта“ масло – това повод за притеснение ли е?
Трябва да се знае, че всеки двигател изразходва маслото в малка или голяма степен. Всичко зависи от техническото състояние на автомобила, пробега и вида двигател. Някои по-стари коли с голям проблем са в състояние да погълнат дори до половин литър масло за 1000 километра. Новите и здрави автомобили дори след няколко десетки хиляди километра не показват изразходване на масло.

Подробности за разхода на масло ще намерим в инструкцията за експлоатация на автомобила и това е нормален процес. Обикновено това е от порядъка на десети от литъра на 1000 километра, макар че в повечето случаи стойностите са завишени. Разбира се, ако разходът на масло е по-висок от посочения или от собствени наблюдения стигнем до извода, че нещо не е наред, трябва да се провери системата в сервиз.

Вашият коментар

Добави коментар