Пропусни зареждане
Меню

0

0.00лв.

Acumulator - car battery акумулатор - важни факти, подмяна, монтаж, устройство

Трайността на акумулатора възлиза най-често на няколко години. Акумулатори, които издържат повече от десет години, са изключения. Някои шофьори подменят акумулатора профилактично след известно време, докато други го експлоатират до момента, в който напълно откаже да работи. Така че кога трябва да бъде сменен акумулаторът? Причините за авария на акумулатора са много, например недостиг на електролит, загуба на заряд, сулфатизация, утаяване на активното вещество, късо съединение, вътрешно прекъсване и т.н. Някои от авариите изискват незабавна смяна, но дори и правилно използваният и първоначално изправен акумулатор след известно време подлежи на постепенно експлоатационно износване. Най-честите признаци за отслабнал акумулатор са трудности при запалването на двигателя (слабо въртене на стартера) или слабо светещи светлини при автомобил на контакт и изключен двигател.

Устройство на акумулатора
Автомобилният акумулатор е система от клетки. Служи за складиране на електроенергия, за запалване на двигателя и доставяне на ток за различни приемници и уреди (по време на движение и по време на престой). Отделните клетки се състоят от електроди (катоди и аноди), сепаратор, изолиращ електродите едни от други, и електролит. Във вътрешността на акумулатора две плочи – положителна и отрицателна – са потопени в електролита, който представлява разтвор на сярна киселина и вода. В клетките настъпват химически реакции, в резултат на които възниква напрежение. Токът протича от акумулатора в момента, в който се затваря веригата между положителната и отрицателната клема на акумулатора. В момента на запалване акумулаторът е единственият източник на ток и работи разреждайки се. Едва когато двигателят заработи, започва зареждане на акумулатора (алтернаторът зарежда акумулатора по време на движение). Най-голямо разреждане на акумулатора настъпва по време на запалване или при използване на голям брой токоприемници при ниски обороти на двигателя.

Кога да се подмени акумулаторът?
Един от резултатите на реакциите, настъпващи в акумулатора, е изпаряването на водата, която е основна съставна част на електролита. Коректните параметри на изправен акумулатор са: електролит с концентрация 1.28g/cm3, остатъчно налягане на празен ход 12.5V, а под товар не по-малко от 10V, зарядно напрежение 13.8-14.8V. При поддръжка на акумулаторите трябва периодично да се следи и да се допълва нивото на електролита с дестилирана вода, макар че това решение е все по-рядко приложимо при леките автомобили. При тях все по-често се наблюдават акумулатори, неизискващи поддръжка. При настъпване на повреда най-често те подлежат единствено на подмяна. Как да разберем кога да сменим акумулатора?

Повреди по корпуса
Естествено при повреди по корпуса, например неговото разкъсване, е необходимо незабавно закупуване на нов акумулатор. Същото се налага и когато акумулаторът откаже да работи изненадващо и без предупреждение. Ако обаче спадът в работата му е постепенен, тогава може да се пробва акумулаторът да бъде зареден и да се прецени ефектът. С цел извършване на оценка на това състояние трябва да бъде подложен на тест, който да покаже дали е необходима подмяна. Ако получените стойности се различават от правилните или ако акумулаторът не се зарежда или бързо се разрежда наново, тогава подмяната не трябва да се отлага дълго. Продължителното използване на неизправен акумулатор оказва негативно влияние върху електрическата инсталация, а освен това заплашва с неочаквана загуба на мобилност. Трябва да се вземе предвид и сезонът, защото през лятото и топлата есен запалването може да е още възможно, дори и когато източникът на енергия е слаб, но първите по-големи спадове на температурите ще сложат край на това.

Трябва да се помни
Ако акумулаторът не е изцяло херметичен, това не означава че изобщо не може да се поддържа. Дори при липса на обезпокоителни сигнали, е добре след няколко години експлоатация акумулаторът да се даде за профилактична диагностика и проверка на състоянието. Това се отнася особено за шофьори, които изминават много километри. За тях евентуална повреда и невъзможност да запалят далеч от дома би могло да бъде особено неудобно. За да се удължи животът на акумулатора, трябва да се помни как той да бъде третиран. Той трябва да е здраво закрепен в превозното средство, защото евентуалните вибрации водят до разместване на плочите. Трябва да се избягва пълното му разреждане, така както и не трябва да бъде оставян дълго неизползван, защото това може да доведе до сулфатизация. По време на монтаж трябва да се обърне внимание на правилното поставяне на клемите. Правилното е чрез разхлабване на винта на електрическия кабел и внимателно поставяне върху почистена и смазана клема. Недопустимо е силовото набиване на проводника върху клемата на акумулатора.

Вашият коментар

Добави коментар